Συμβουλευτική Αγωγή

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η Έλενα Κουρούμαλη  είναι Πτυχιούχος  Ψυχολογίας  Αθηνών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ταξίδεψε στην Αγγλία  όπου παρακολούθησε το μεταπτυχικό πρόγραμμα Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στο Παιδί και στην Εκπαίδευση( McS Εducational and Child Applied Psychology)

Σήμερα είναι ιδιοκτήτρια των σχολών  Ιnstep  Πετρούπολης και Περιστερίου ενώ παράλληλα εργάζεται ως Σχολική Ψυχολόγος σε ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας.

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα τμήματα συμβουλευτικής  για παιδιά έχουν ως στόχο να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν διευκολύνοντας την ομαλή κοινωνικοποίησή τους.  Να γνωρίσουν εξελικτικά και να αποδεχτούν τον εαυτό τους με απώτερο στόχο να διαμορφώσουν υγιείς στάσεις ζωής. Να αναπτύξουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προσωπικών, οικογενειακών ή και κοινωνικών προβλημάτων της ζωής. Να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον με στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική τους πρόοδο και εξέλιξη. Να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν τη λήψη ορθολογιστικών αποφάσεων, είτε αυτές αφορούν εκπαιδευτικά είτε προσωπικά θέματα. Να αναγνωρίσουν τις ατομικές τους δυνατότητες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες και κλίσεις, να γνωρίσουν τη φύση και τις απαιτήσεις διαφόρων επαγγελμά­των, καθώς και τις σύγχρονες κοινωνικό-οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις, ώστε να οδηγηθούν σε ορθές εκπαιδευτικές επιλογές.  Τα τμήματα συμβουλευτικής για παιδιά έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών καθώς και την ψυχολογική ενίσχυση τους σε θέματα που αφορούν την ανακύκλωση, την  αποδοχή της διαφορετικότητας, την ενημέρωση σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό, τους κινδύνους  πλοήγησης στο διαδίκτυο και πολλά άλλα…