Το Διεθνές Συμβούλιο Χορού (Conseil International de la Danse – CID – International Dance Council) είναι η επίσημη ανώτατη οργάνωση-“ομπρέλα” για όλες τις μορφές χορού σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Είναι παγκόσμια μη-κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1973 στο Μέγαρο της UNESCO στο Παρίσι, όπου έχει την έδρα της.

Είναι το κέντρο σύγκλισης διεθνών, εθνικών και τοπικών φορέων, καθώς και επιλέκτων ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χορό.

Το Διεθνές Συμβούλιο Χορού συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και κάθε είδους φορείς.

Ανάμεσα στα χιλιάδες μέλη του είναι οι επιφανέστερες ομοσπονδίες, ιδρύματα, σωματεία, σχολές, χορευτικές ομάδες, καθώς και άτομα σε περισσότερες από 170 χώρες.

Αναγνωρίζεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ, Εκπαιδευτικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών του οποίου τ’ αρχικά στην αγγλική αποτελούν και την διεθνή ονομασία UNESCO.